Par pacientu biedrību | ParSirdi.lv

ParSirdi.lv logo

Biedrība ParSirdi.lv apvieno sirds, sirds asinsvadu un insulta pacientus, kā arī viņu tuviniekus un draugus. Biedrības mērķi ir samazināt sirds un sirds asinsvadu slimību pacientu skaitu Latvijā, kā arī uzlabot veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, kas cieš no sirds un sirds asinsvadu slimībām.

Par pacientu biedrības „ParSirdi.lv” biedru, var kļūt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kam rūp sirds veselība un kas vēlas aktīvi iesaistīties sirds veselības profilakses aktivitātēs, saņemt jaunāko informāciju par kardioloģiskajām saslimšanām un to ārstēšanas iespējām, kā arī kopā ar mums aizstāvēt savas tiesības uz kvalitatīvas medicīniskās aprūpes pieejamību.

Plašāka informācija: www.parsirdi.lv